Stari ljudi, slobodno vreme i hobi
Stari ljudi, slobodno vreme i hobi

Stari ljudi, slobodno vreme i hobi

Nekoliko starijih ljudi je krenulo da prelazi ulicu i izazvalo saobraćajni haos. Ovaj snimak skrivenom kamerom je nasmejao preko 14. miliona ljudi.