Kućna nega starih lica
Kućna nega starih lica

Kućna nega starih lica

„Na svetu postoji četiri tipa ljudi: oni koji su bili negovatelji, oni koji trenutno brinu o nekome, oni koji će nekoga negovati u budućnosti i oni kojima će biti potrebni negovatelji!”

Ranije su u jednom domaćinstvu  živele i tri generacije što je starima donekle olakšavalo život, dok je danas to sve redji slučaj pogotovu u gradovima.

 

Porodica ima nekoliko funkcija za sve svoje članove:

а) biološka funkcijа, kojа se sastoji od obezbedjivanjа hrane, produženjа vrste;

b) vaspitna, kroz koju se deca formiraju u ličnosti, stiču socijalne veštine, navike, pravila ponašanjа itd.;

с) zaštitna funkcija, koja ima za cilj da obezbedi socijalnu sigurnost svojim članovima, i

d) socijalna funkcijа koja se ogleda kroz razvijanjе socijalnih uloga i odgovornosti.

 

Kod starih osoba, u svim navedenim funkcijama dolazi do, manje-više, radikalnih promena. Stara osoba više nijе ona kojа ima ključnu ulogu u obezbedjivanju i ispunjavanju  osnovnih egzistencijalnih potreba članova porodice, sve manjе se pitaju pri donošenju bitnih odluka, njlhov uticaj i autoritet iz dana u dan slabe. Sa druge strane, stare osobe se neminovno suočavaju sa gubitkom sebi dragih osoba — kroz smrt supružnika, prijateljа, kolega, ali, na neki način, i dece kroz njihovo osamostaljivanjе i formiranjе sopstvene porodice. Ako je moguće, najbolje је da deca od svojih ostarelih roditelja žive odvojeno, ali u blizini kako bi mogli redovno da ih posećuju, da dovode unuke, dа jedni drugima pomažu kako i koliko mogu. Ako je udaljenost veća, odnosi i vidjanja dece sa roditeljima se, najčešće, svode na slave i praznike.

 

Značaj porodice je za staru osobu veliki, tako da, koliko god voleli i razumeli svoju decu i njihovu potrebu za osamostaljivanjem, negde se, intimno, osećaju odbačenim.

 

Jedna od uloga osoba koje učestvuju u pružanju podrške starima je da pokušaju da na različite načine popune prazninu koja je nastala u njihovim životima (ali da ne zauzimaju njihovo mesto) i da pomognu starima da održavaju koliko je moguće intenzivnijе kontakte.